270 ـ للو للو ـ د نازولې رنګينې کيسه

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو:


269 ـ للو للو ـ دوه ورونه او يو توپ

د دغه نکل متن تر ويډيو او آوډيو لاندي لوستلای سئ
 


صرف آوډيو: