180 ـ درې نانۍ پيشوګياني ـ فليپ کتاب

 

 که غواړئ چي دغه کتاب په نوې پاڼه کي په لويه بڼه ولولئ، نو دلته کليک وکړئ!

د نکل ژباړونکی :  محمود مرهون

 د دغه کتاب او يا د دغه کتاب د برخو کاپي کول منع دي. د کتاب ټول حقونه د ليکونکي سره خوندي دي.

**************************************************

هيله: لطفا د ماشومانو لپاره په نکلونو او اشعار رالېږلو سره زموږ د دغې پروژې سره مرسته وکړئ. که غواړئ زموږ سره تماس ونيسئ نو پر دغه جمله کليک وکړئ.