174 ـ ناروغ لېوه ـ نظم

source of image: http://stories.smartkids123.com/the-hungry-wolf-russian-fairy-tales-pictures/

 

ميږي بزې دي که پسونه

بيغمه ګرځي ټول مالونه

بيده شپانه دی په ډوب خوب نن

سپی ورته لوبه کړي په توپ نن

نن بې خطره دي ډاګونه

له لېوه نسته هيڅ ګواښونه

تبه يې کيږي پښې يې يخي

پزه روانه سږمې شخي

رېزش يې کړی، دی ناجوړه

بدن يې ريږدي، دی کمزوره

انګولا نسته ماښام کيږي

لېوه زکام دی، ډېر ټوخيږي

 

احمدولي اڅکزی د ۲۰۱۷ کال د فبرورۍ ۱۵مه نېټه

 د کاپي کولو په صورت کي د منبع او د بشپړ لينک زیاتول حتمي دي.

**************************************************

هيله: لطفا د ماشومانو لپاره په نکلونو او اشعار رالېږلو سره زموږ د دغې پروژې سره مرسته وکړئ. که غواړئ زموږ سره تماس ونيسئ نو پر دغه جمله کليک وکړئ.