140 ـ زيارکښ هلک ـ منظوم نکل

source of image: http://www.clipartheaven.com/clipart/education_&_schools/classroom_&_activities/boy_studying_1.gif

 

د ژوند په مينه وو مستوکی

کوچنی ماشوم ډير شو ښايستوکی

ده به هر وخت لوبې کولې

ټولو به مينې ورکولې

هلک به باندې باغ ته تللو

خلکو په مینه به پاللو

د ژوند په هر حالت کې خوښ وو

که به خوشحال که به ناخوښ وو

لوبې د کور او به يې بهر کړې

ميوې دانې به يې مور ور کړې

هلک، ورو ورو را لوئيدلو

د ژوند په سختو پا ئيدلو

هلک زلمی شو سم سړی شو

د کور او کلي نه وتی شو

کله يې خلاص و، چې مکتب شو

د لوړو زده کړو په سبق شو

مور پلار په مينه وو روزلی

هم يې ادب وو ور ښوولی

خواري زحمت به يې ګاللو

سبق پوره به يې لوستلو

دا انجنير شو، شو ښاغلی

په ښه د هر چا شو دا ښکلی

زحمت چې چا وويستو ښکلو

د پلرو ميندو نازولو

ترینه به جوړ داسې زلمی شي

په ښه د هر چا لوی سړی شي

تاسې به هم زحمت اوباسئ

تر څو د علم باغ کې وا شئ

هيواد به جوړ کړئ ګلاليو

ملحم به شئ د دې ورانيو

 

ليکوال: رشيداحمد حقپال، 15/11/2016، جلال آباد ښار

 

منبع: 

 

 د کاپي کولو په صورت کي د منبع او د بشپړ لينک زیاتول حتمي دي.

**************************************************

هيله: لطفا د ماشومانو لپاره په نکلونو او اشعار رالېږلو سره زموږ د دغې پروژې سره مرسته وکړئ. که غواړئ زموږ سره تماس ونيسئ نو پر دغه جمله کليک وکړئ.